Občina Kobarid

Sestava

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja:

 • Melinc Edi
 • Smrekar Darko
 • Stres Marijan
 • Gregorčič Pavel
 • Volarič Toni
 • Skočir Dušan
 • Bon Jožko

 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:

 • Miklavič Marko
 • Špolad Žuber Božica
 • Grosar Bruno
 • Tonkli Pavel
 • Melinc Beti
 • Kurinčič Darko
 • Kutin Peter

 

Odbor za turizem in šport:

 • Hrast Danica
 • Bric Jernej
 • Volarič Aleks
 • Ručna Ivan
 • Lazar Edi
 • Hvala Vladimir
 • Stergar Matjaž

 

Komisija za priznanja in nagrade:

 • Stres Marijan
 • Hrast Danica
 • Brešan Zdenka
 • Lazar Marijan
 • Čebokli Marijan

 

Statutarno pravna komisija:

 • Sivec Pavel
 • Rosič Darko
 • Velišček Branko
 • Ručna Ivan - Idrsko
 • Mozetič Barbara

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 • Miklavič Marko
 • Čebokli Marijan
 • Rosič Darko
 • Velišček Branko
 • Sivec Pavel

 

Nadzorni odbor:

 • Berginc Aleksandra
 • Gregorčič Darko
 • Kuščer Marijan
 • Kenda Kristina
 • Miklavič Martin
 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00