Občina Kobarid

Seje odborov

Vabim vas na 1. sejo Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki bo v sredo 26.01.2011 ob 19. uri v prostorih Občine Kobarid Trg svobode 2, Kobarid

D n e v n i   r e d:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja
3. Obravnava rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije Pri malnih in Volaričevi ulici v Kobaridu
4. Obravnava gradnje izven poselitvenega območja
- Turistični konjski ranč na Livku
- Lovska koča Smast
5. Razno

Županja:
Darja HauptmanVabim vas na 3. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v sredo 26.01.2011 ob 17.00. uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid

D n e v n i r e d:

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 2. seje
2. Obravnava predlogov za imenovanje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. Obravnava pritožbe Roberta Kavčiča

4. Razno

Predsednik:
Marko Miklavič

Vabimo vas na 1. sejo Statutarno pravne komisije, ki bo v četrtek 27.01.2011 ob 19. uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid

D n e v n i r e d:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje Statutarno pravne komisije
3. Obravnava osnutka Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu - skrajšani postopek
4. Obravnava osnutka Odloka o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5. Razno

Županja:
Darja Hauptman

 


Vabim vas na 1. sejo Odbora za turizem in šport, ki bo v četrtek 27.1.2011 ob 17. uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid

D n e v n i r e d:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje Odbora za turizem in šport
3. Obravnava osnutka Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu - skrajšani postopek
4. Obravnava pridobitve agencijske licence - LTO Sotočje
5. Razno

Županja:
Darja Hauptman


Vabim vas na 1. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki bo v sredo 26.01.2011 ob 17.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid

D n e v n i r e d:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
3. Obravnava sklepa Sveta zavoda Zdravstveni dom Tolmin o imenovanju direktorja
4. Obravnava najemnine za prostore Zdravstvenega doma Kobarid
5. Razno

Županja:
Darja Hauptman

 


 

 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00