Občina Kobarid

Občinska uprava

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za delo občinske uprave, neposredno pa jo vodi direktor občinske uprave.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Za opravljanje nalog občinske uprave v Občini Kobarid je  ustanovljen  organ Občinska uprava Občine Kobarid (odlok o organizaciji in delu na področju Občinske uprave Občine Kobarid - Uradni list številka 79/00, 64/01 in 47/10), ki zagotavlja:

  • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
  • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
  • polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
  • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

 

Darja Hauptman, županja

Simon Škvor, direktor občinske uprave

Nataša Taljat, svetovalka županje za gospodarstvo

Marko Lavrenčič, svetovalec županje za okolje in prostor

Jana Fratina, svetovalka županje za negospodarstvo

Tomaž Skočir, svetovalec županje za gospodarstvo

Urška Lazar Živec, svetovalka županje za negospodarstvo

Andrejka Mežnar, svetovalka županje za pravne zadeve

Erika Fratnik, glavna pisarna

Lidija Bajt, glavna pisarna

Vanja Raholin, sprejemna pisarna

Metka Gregorčič, računovodkinja

Anita  Volarič, računovodkinja

Nataša Hvala Ivančič, odnosi z javnostmi, protokol, prireditve

 

Režijski obrat Občine Kobarid:

Miran Zgrablič

Marko Žuber

 

Povezava na kontakte Občinske uprave Občine Kobarid.

 

 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00