Občina Kobarid

Uvodni nagovor

emb2Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid in Tolmin, s sedežem v Bovcu, je bila z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid in Tolmin« ustanovljena sredi leta 2006. Odlok, ki so ga ločeno obravnavali in sprejeli občinski sveti vseh treh občin ustanoviteljic, predstavlja dodaten element sodelovanja teh treh občin. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave so tri posoške občine tudi formalno vzpostavile sodelovanje na področjih, kjer je to smiselno in predvsem racionalno.

S ciljem znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja je bila v sklopu medobčinske uprave, za opravljanje upravnih in strokovnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic, kot notranja organizacijska enota ustanovljena Medobčinska inšpekcija. Ta za občine ustanoviteljice opravlja naloge občinske inšpekcije, službe nadzora občinskih cest in občinskega redarstva ter druge naloge v skladu s predpisi posameznih občin. Zaradi narave nalog, ki jih za občine izvaja Medobčinska inšpekcija, je ta tudi prekrškovni organ občin ustanoviteljic, njene pooblaščene osebe pa vodijo prekrškovni postopek in o prekrških, ki so kot taki definirani z zakoni in občinskimi odloki, odločajo glede na krajevno pristojnost posamezne občine. Prav to pa je glavni razlog za to, da si pri našem delu želimo tudi vašega aktivnega sodelovanja. Na osnovi vaših utemeljenih pripomb, mnenj in predlogov bomo delo, ki ga opravljamo, lahko izvajali bolje in bolj učinkovito, hkrati pa ga tudi približali vam, občanom pa tudi vsem občasnim ali naključnim obiskovalcem zgornjega Posočja.

 

Mag. Simon Leban

Predstojnik Medobčinske uprave


 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00