Občina Kobarid

Arheološka najdiščaTonocov grad

izkopanine

Tonocov grad je strm, skalnat grič nad Sočo severno od Kobarida, ki je bil zaradi svoje izjemne naravno zavarovane lege skozi dolga stoletja uporabljen kot pribežališče ali naselbina. Poselitev zasledimo že od srednje kamene dobe dalje pred več tisoč leti pa vse do poznega srednjega veka. Najpomembnejšo vlogo je grič odigral od 4. do 6. stoletja našega štetja v poznoantični dobi in v času preseljevanja ljudstev. Na njem je bivala močna vojaška posadka, ki je varovala pomemben prehod iz Furlanske nižine v severne dežele. Ob koncu 5. stoletja je bila na griču zgrajena naselbina z več kot dvajsetimi stanovanjskimi hišami in več cerkvami. Na lažje dostopnih mestih je naselje varovalo obzidje. Odkopane kot tudi na površini nakazane stavbe ter bogate najdbe uvrščajo Tonocov grad med najpomembnejše in najbolje ohranjene višinske poznoantične utrdbe v Vzhodnih Alpah.
Na Tonocovem gradu so lepo vidni tudi strelski jarki in zaklonišča, zgrajena med prvo in drugo svetovno vojno.


Gradič
MKZP_02sPrazgodovinska in antična naselbina na Gradiču je bila zgrajena na skalnem pomolu nad dolino. Najdeni novci, kipci in drugi predmeti uvrščajo naselbino v čas od drugega stoletja pred našim štetjem do četrtega stoletja našega štetja. Raziskano grobišče ob Soči s 1405 grobovi kaže na velikost in pomen naselbine. Ostanki prazgodovinskega gradišča in antične naselbine so vidni še danes. Žal so velik del ostankov naselja uničili pri gradnji kostnice pred šestimi desetletji.

 

 

 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00