Občina Kobarid

Sakralni objekti


Cerkev Svetega duha na Libušnjah

libusnjePrvo cerkev so postavili leta 1753, današnjo podobo pa so ji dali s prezidavo v drugi polovici 19. stoletja. Strop je delo Ivana Groharja.

 


Cerkev Svetega Antona na Gradiču
kostnica

Cerkev sv. Antona Padovanskega na Gradiču je bila posvečena leta 1696. Okoli cerkve so leta 1938 zgradili kostnico v kateri so pokopani italijanski vojaki, ki so padli med prvo svetovno vojno na Soški fronti. Do cerkve vodi cesta ob kateri so postavljene postaje križevega pota.

 


 

 
Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

cerkevŽupnijska cerkev Marijinega vnebovzetja v Kobaridu je bila zgrajena v 17.stoletju. Bogata je z baročno opremo, najpomembnejši pa je oltar, ki je delo P. Lazzarinija iz leta 1716.

 


Cerkev Svetega Andreja na Svinem pri Kobaridu

svinoPodružna cerkev sv. Andreja na Svinem je bila zgrajena v gotskem stilu v 15.stoletju. Freske v cerkvi je ustvaril Tonner v prvi četrtini 16. stoletja.

 


 

 


Italijanska vojaška kapela na Planici

planicaItalijanska vojaška kapela je bila zgrajena med prvo svetovno vojno med vrhoma Pleče (1299 m) in Planica (1376 m) v Krnskem pogorju. Postavljena je bila blizu prve frontne črte. V bližini so bila velika skladišča, opazovalnice, bolnica, strelski jarki, kaverne in topovski položaji. Kapela je imenovana po stotniku Celestinu Bes. Zgradil jo je bataljon, ki je bil po njem imenovan.
Kapela je pravokotnega tlorisa s krožno zaključeno zadnjo steno. Na stranskih stenah ima po tri okenske šiljasto zaključene odprtine. Vhodna fasada je dvignjena nad nivo strehe in je bogato okrašena. Kot okraski se najpogosteje pojavljajo stilizirane granate. Nad vhodom je na prečni prekladi napis CONSOLATRIX AFFLICTORUM -zavetišče trpečih.
Kapelo so obnavljali sodelavci Kobariškega muzeja po smernicah Zavoda za varstvo narave in kulturne dediščine iz Nove Gorice od julija 1993 do septembra 1996.
Denar za obnovo so prispevali občina Tolmin, Ministrsvto za kulturo, Turistično društvo Kobarid in Kobariški muzej. Pomoč so nudili še Ministrstvo za obrambo, Združenje alpinov iz Bergama in Župnijski urad iz Kobarida.

 


 

 

 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00