Občina Kobarid

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE in UČINKOVITA RABA ENERGIJE – EKOSUBVENCIJE IN EKOKREDITI

Nepovratne finančne spodbude in ugodno kreditiranje za okoljske naložbe tudi v letu 2013

 

Na podlagi letošnje objave javnih pozivov za dodeljevanje nepovratnih sredstev Ekosklada povzemamo, da je tudi v letu 2013 razpisanih skupaj 20,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah in 0,8 milijona evrov za vozila, ki manj obremenjujejo okolje.

V letošnjem letu so se, v primerjavi z lanskim javnim pozivom, nekoliko spremenile tehnične zahteve pri vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso.  Z namenom optimiranja energijsko učinkovite gradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš pa so spremenjene površine, za katere bo mogoče dodeliti nepovratne finančne spodbude Ekosklada.

Nepovratne finančne spodbude za nakup okolju prijaznih vozil ostajajo nespremenjene.

Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo odprti do konca leta 2013 oziroma do objave zaključka. Tudi letos gre poudariti, da se bodo finančne spodbude dodeljevale samo za naložbe, ki ob oddaji vloge še ne bodo izvedene. V nasprotnem primeru vlagatelj ne bo upravičen do nepovratne finančne spodbude.

Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja investitorjem občanom  je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira in ki skupaj presežejo 10.000 evrov priznanih stroškov, kot so opredeljeni v javnih pozivih. Pri tem velja, da skupni znesek nepovratnih sredstev in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

Več informacij o razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev in o kreditih lahko dobite na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si oz. na njihovi tel.št.: 01/ 241 48 28, občani pa se za brezplačno energetsko svetovanje lahko obrnete tudi na svetovalne pisarne, združene v svetovalno mrežo ENSVET.

Agencija GOLEA tudi letos izvaja delavnice v primorskih občinah, kjer lahko pridobite natančnejše informacije o javnih razpisih Eko sklada ter ostalih aktualnih razpisih za pridobitev nepovratnih spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije.

Vljudno vabljeni na delavnico, ki jo bomo, v sodelovanju z občino Kobarid, organizirali 04.03.2013 ob 18. uri v Dvorani Doma Andreja Manfrede, Kobarid.

Ekipa GOLEA

Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

 

planika

Kontakt

Občina Kobarid
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Tel.: (05) 389 92 00
Fax: (05) 389 92 11
E-mail: obcina@kobarid.si

Davčna številka: SI 89371925

Uradne ure

Uradne ure za stranke na Občini Kobarid so:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 12.00