Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Oddaja pobude
Taksa:
  • Word ali pdf vloga: 4,50 EUR
  • E-pobuda (z dig. potrdilom) : Brezplačno
  • Spletna vloga (brez dig. potrdila): 4,50 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji pobude s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične pobude na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0124 6446 0309 153
Referenca: SI11 75450-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA