Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Edi Melinc
  • Vesna Štih
  • Bogdan Ivančič
  • Branko Velišček
  • Darko Rosič
  • Edi Koren
  • Joško Štih