Občinska volilna komisija

Člani
  • predsednica, Aleksandra Leban
  • namestnica predsednice, Katja Šorli Peternel
  • član, Vojko Štih
  • namestnica člana, Mojca Lazar Komar
  • član, Darko Petrič
  • namestnik člana, Tadej Koren
  • član, Rado Ivančič
  • namestnik člana, Albin Kurinčič