Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Pavel Sivec
  • Darjo Volarič
  • Barbara Melinc
  • Srečko Gašperut
  • Vilma Svetičič
  • Rebeka Balažić Tonkli
  • Marijan Čebokli