Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica komisije, Vanessa Marcola
  • Marko Miklavič
  • Pavel Sivec
  • Edi Melinc
  • Vesna Štih