Krajevna skupnost Kobarid

Stresova ulica 2, 5222 Kobarid
041 323 311
ks.kobarid@gmail.com
Predsednik Bogdan Ivančič
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Dejan Skočir
 • Branko Velišček
 • Vilma Purkart
 • Bogdan Ivančič
 • Matej Stres
 • Iris Finc
 • Dani Vulikič
 • Luka Volarič
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Bogdan Ivančič
 • Vilma Purkart
 • Matej Stres
 • Iris Finc
 • Dani Vulikić
 • Luka Volarič