Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije (KUL.TRA)

Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku
Leto 2017