Spremembe odloka o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi