Vloga za dodelitev enkratne denarne nagrade diplomantom

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov