VABILO K SODELOVANJU: PREGLED, INVENTARIZACIJA IN MONITORING RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI SO POMEMBNI ZA PREHRANO IN KMETIJSTVO, KI SE OHRANJAJO NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH na območju občine Kobarid.

20. 7. 2021 Nataša H. I. (Občinska uprava) 90