Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parc.št. 1895/1 v k.o. 2225 - Drežnica

17. 9. 2021 Nataša H. I. (Občinska uprava) 229
17.09.2021
Javna naznanila in razgrnitve
02.10.2021 do 23:59