Vloga za odmero občinske takse oziroma za oprostitev plačila

Opis postopka

Dodatna pojasnila