Občini odobrena sredstva za projekt Razširitev ekonomsko poslovne cone Kobarid

6. 10. 2022 Nataša H. I. 440