Dolgoletnemu svetniku in podžupanu Marku Miklaviču – Ježku v slovo

6. 3. 2024 Urška .. (Občinska uprava) 812