Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 35,00 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0124 6446 0309 153
Referenca: SI11 75450-7111002
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA