Prijava nastanka obveznosti za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaja prijave
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA