Osnovna šola Kobarid v ponedeljkom zapira svoja vrata

13. 3. 2020 270