Prijava prebivališč v času izvrševanja ukrepov preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in dokazovanje prebivanja v posamezni občini

3. 4. 2020 229