Vlada sprošča ukrepe na področju omejevanja javnega potniškega prometa v Sloveniji

11. 5. 2020 298