Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti