V šole se vračajo vsi osnovnošolci ter dijakinje in dijaki zaključnih letnikov