Med splošnimi izjemami za vstop v Slovenijo se črta negativni HAG test