Omejitve in način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS