Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom in Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji