Odpravljena prepoved prehajanja med regijami, dovoljene prireditve do deset ljudi