Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kobarid za leto 2020

09.03.2020 145
09.03.2020
Objave in pozivi
30.11.2020 do 00:00