Poziv za predložitev predlogov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije Občine Kobarid izmed drugih občanov

17. 11. 2021 Nataša H. I. (Občinska uprava) 56
17.11.2021
Objave in pozivi
30.11.2021 do 00:00